This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

За нас

Детска градина „Детелина”, село Козаревец отваря врати на 18.11.1974 г. Забързани майки, хванали деца за ръце прекрачват прага на новооткритата тогава целодневна детска градина.

Директор на детската градина е госпожа Дешка Илиева, а учителки - госпожа Стефанова и госпожа Първева. През 1977 г. поста Директор заема госпожа Стефанова.

Капацитетът на ЦДГ е 26 деца, а през годините броят им е достигнал до 38, на възраст от 3 до 7 год.

От 1975 г. към смесената група на ЦДГ се приобщава и полудневна група с учител госпожа Павлова.

От 1999 г. директор на ЦДГ Козаревец става госпожа Габриела Иванова и на 25 годишния юбилей, ЦДГ приема името „Детелина”. Детската градина посреща първия си празнуван юбилей с подновена материална база, детска площадка, отремонтирани помещения.

През годините са работили: Миланка Маркова, Петранка Николова, Сийка Минева, Иванка Димитрова, Димитранка Ангелова, Цонка Хинова, Пенка Драганова, Стоянка Кинова, Стоянка Любенова, Светла Петкова, Стела Пенова, Тодорка Янкова и др.

В ЦДГ „Детелина” са приключили своя трудов път: госпожа Стефанова, госпожа Павлова, госпожа Първева, госпожа Петранка Стоянова.

От 03.08.2015 г. директор на ЦДГ „Детелина” става госпожа Мария Николова. След обновяване на детската градина, състояща се в монтаж на парна инсталация, ремонт на санитарен блок, освежаване на занимални и спални, поставяне на ламиниран паркет, циклене на дъски в занималнята, се открива учебната 2015/2016 г. с грандиозен празник-концерт. На откриването присъстват: д-р Ивелина Гецова - кмет на Община Лясковец, господин Парашкев Парашкевов (тогавашен кмет на село Козаревец), главен експерт на ПУВ в РУО - госпожа Екатерина Миновска, госпожа Джурова - главен експерт ПУО град Лясковец, инж. Банков - директор на „Аркус” град Лясковец, д-р Л. Гецов - неврохирург, директори от детски градини на община Лясковец, директори и учители от град Ямбол и община Тунджа, учители, гости и родители.

От 2015 г. детска градина „Детелина”, село Козаревец тържествено приема свое знаме, символ на името на детската градина „Детелина”, изразяващ свежест и красота, и химн, съставен от директора на детската градина.

От 2016 г., съгласно ЗПУО, в сила от 01.08.2016 г. ЦДГ „Детелина” е преименувана в ДГ „Детелина” и приемът на деца се извършва от 2 годишна възраст. Групата е смесена. Децата разполагат с необходимата база, учебни пособия и обгрижване от персонала за качествено възпитаване, обучение, социализация и развитие на децата.

През 2017 г. детската градина печели проект по ПУДООС: „Създаване на „Зелен кът” в двора на детска градина „Детелина”, село Козаревец за занимания на открито”, Национална кампания „За чиста околна среда - 2017 г.” В двора на детското заведение са монтирани спортен тепих - батут, пясъчник, детска беседка къщичка, клатушка за най-малките. Беше създадена градинка, със засадени храсти и тревни площи със спонсорство и съдействие на родители. Изработени и монтирани бяха хранилки за птици на дърветата в двора на детското заведение.

Детска градина „Детелина” печели много приятели, провежда открити концерти и юбилеи. Децата участват в различни мероприятия в обществеността, макар и в разнородна възрастова група. Родители и приятели на детската градина даряват децата с необходими подаръци - техника, оборудване, костюми, учебни помагала. Родителите се отзовават при всяка необходима нужда за подпомагане в името на здравето и разнообразния живот на децата им. Родители и педагози работят в екип за постигане на качествени резултати във възпитаване и обучаване на децата.

 

© 2017-2024 Детска градина „Детелина” с. Козаревец