This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

Учители:

Петранка Стоянова Станева - Директор, Магистър

Радина Петрова Ангелова - Старши учител, Магистър

Помощен персонал:

Красимира Георгиева Радева - Домакин и Помощник възпитател

Мариана Руменова Атанасова - Готвач и Помощник възпитател

Стефка Димитрова Славова - Чистач

Красимира Иванова Иванова - Счетоводител

Таня Енчева Иванова - Медицински специалист

Петко Големанов - Огняр

Групи:

Детска градина „Детелина” функционира с една смесена група. Тя се казва „Калина“.

 

 

© 2017-2024 Детска градина „Детелина” с. Козаревец