This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Екип и групи

Учители:

Петранка Стоянова Станева- Старши учител, Магистър

Мария Иванова Николова - Директор, Магистър

Помощен персонал:

Пенка Димитрова Минчева - Домакин и Помощник възпитател

Катя Йорданова Златева - Готвач

Стефка Димитрова Славова - Чистач

Красимира Иванова Иванова - Счетоводител

Румяна Николова - Медицински специалист

Групи:

Детска градина „Детелина” функционира с една смесена група.

 

© 2017-2024 Детска градина „Детелина” с. Козаревец