This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обществен съвет

Председател: Кристина Флорова

Протоколчик: Милена Ненкова

Членове:

1. Иванка Джурова

2. Петя Дончева

3. Донка Статева

Резерви членове:

1. Гергана Симеонова

2. Силвия Димитрова

Документи

 

© 2017-2024 Детска градина „Детелина” с. Козаревец